Backlink-urile acestui site sunt monitorizate cu Backlinks Monitor.

CODUL RUTIER
Ordonanta de urgenta nr 195/2002 privind circulatia pe drumurile publiceCAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile ce revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii in legatura cu acestea sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si in regulamentul de aplicare a acesteia.
(2) Dispozitiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei rutiere, apararea vietii si integritatii corporale, a sanatatii persoanelor, proprietatii publice si private, protectia mediului inconjurator, precum si a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor in acest domeniu.
(3) Autoritatea competenta in domeniul circulatiei rutiere, precum si de exercitare a controlului respectarii normelor din acest domeniu este Inspectoratul General al Politiei Romane.
(4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit de catre autoritatile publice centrale si locale cu atributii in acest domeniu numai cu acordul Inspectoratului General al Politiei Romane si cu respectarea intelegerilor internationale la care Romania este parte.
(5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii in domeniul circulatiei si sigurantei rutiere.

Art. 2
Indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie rutiera se fac de catre politisti specializati si anume desemnati prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Romane, care au obligatia de a lua masurile legale in cazul in care constata incalcari ale normelor privind circulatia pe drumurile publice.

Art. 3
Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.

Art. 4
(1) Controlul circulatiei vehiculelor apartinand Ministerului Apararii Nationale se efectueaza de catre politie, precum si de catre personalul din structura desemnata de acest minister.
(2) Cercetarea accidentelor de circulatie in care au fost angajate vehicule din categoria celor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre politie. La locul accidentului poate asista si un reprezentant al Ministerului Apararii Nationale.

Art. 5
(1) Administratorul drumului public este obligat sa semnalizeze corespunzator orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stanjeneste sau pune in pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de inlaturare de indata a acestuia.
(2) Se interzice amplasarea constructiilor de orice fel in zona statiilor mijloacelor de transport in comun, cu exceptia celor destinate refugiilor pentru calatori.
(3) In caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice a drumului public sau a semnalizarii necorespunzatoare a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, respective executantul lucrarilor, raspunde contraventional, civil sau penal, dupa caz.
(4) Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu acordul politiei.

Art. 6
In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul inteles:
1. drum public - orice cale de comunicatie terestra, destinata traficului rutier, daca este deschisa circulatiei publice. Drumurile care sunt inchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;
2. localitate - spatiul ce cuprinde cladiri, ale carui intrari si iesiri sunt semnalizate ca atare;
3. zona rezidentiala- perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate ca atare;
4. zona pietonala- perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate ca atare;
5. parte carosabila- portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor. Un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel;
6. acostament- fasia laterala cuprinsa intre limita partii carosabile si marginea platformei drumului;
7. banda de circulatie- spatiu longitudinal al partii carosabile, materializat sau nu prin marcaje rutiere, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia cu usurinta a unui sir de vehicule, altele decat vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;
8. banda reversibila- subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, situata langa axul drumului, destinata circulatiei autovehiculelor intr-un sens sau in altul, in functie de intensitatea traficului;
9. banda pentru stationarea de urgenta- subdiviziunealongitudinala suplimentara situata la extremitatea dreapta a autostrazii, destinata exclusiv stationarii autovehiculelor in cazuri de forta majora;
10. pista pentru biciclete- una dintre subdiviziunile partii carosabile sau o portiune din trotuar ori acostament, materializata prin marcaje rutiere si/sau semnalizata prin indicatoare, destinata numai circulatiei bicicletelor si ciclomotoarelor;
11. trotuar- spatiul din partea laterala a drumului, separat in mod vizibil de partea carosabila prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor;
12. intersectie- orice incrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri, inclusiv spatiile formate de acestea;
13. autostrada- drumul conceput si construit special pentru circulatia autovehiculelor cu sau fara remorci, care nu serveste proprietati alaturate si care:
 • are pentru cele doua sensuri de circulatie parti carosabile distincte, separate intre ele printr-un spatiu care nu este destinat circulatiei sau, exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia locurilor speciale sau cu caracter temporar;
 • nu intersecteaza la nivel drumuri, cai ferate sau linii de tramvai;
 • este prevazuta cu semnalizare speciala;
  14. trecere la nivel- incrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta;
  15. vehicul- un sistem mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utilizat in mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;
  16. bicicleta- vehiculul prevazut cu doua roti si pedale sau manivele, care se deplaseaza pe drum, actionat de forta musculara a utilizatorilor;
  17. motocicleta- autovehiculul cu doua sau trei roti, al carui motor are o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm3, cu sau fara atas si/sau o viteza maxima, prin constructie, mai mare de 50 km/h, a carui masa proprie nu depaseste 400 kg;
  18. ciclomotor- vehiculul cu doua sau trei roti, care este prevazut cu un motor cu ardere interna, avand o capacitate cilindrica de cel mult 50 cm3, care pastreaza caracteristicile generale ale bicicletei, putand fi pus in miscare si cu ajutorul pedalelor, si a carui viteza de deplasare, prin constructie, nu depaseste 50 km/h;
  19. autovehicul- vehiculul prevazut cu un dispozitiv mecanic propriu de propulsie; vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, si ciclomotoarele nu sunt considerate autovehicule. Definitia include si termenul automobil, care reprezinta oricare dintre vehiculele cu motor care servesc in mod normal transportului pe drum al persoanelor sau bunurilor ori la tractarea pe drum a vehiculelor utilizate pentru transportul de persoane sau bunuri.
  Acest termen include troleibuzele, adica vehiculele care sunt cuplate la o retea electrica, dar care nu circula pe sine. Acesta nu include vehiculele, cum ar fi tractoarele agricole, a caror utilizare pentru transportul rutier de persoane sau marfuri ori pentru tractarea unor vehicule care transporta persoane sau marfuri nu este decat ocazionala;
  20. tractor- autovehiculul destinat prin constructie si echipare tractarii altor vehicule sau efectuarii unor lucrari specifice;
  21. remorca- vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul;
  22. semiremorca- remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata in parte de catre autovehiculul tragator;
  23. remorca usoara- remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
  24. masa totala maxima autorizata- masa totala maxima a unui vehicul incarcat, declarata admisibila de catre autoritatea competenta;
  25. vehicul cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite- vehiculul care, datorita dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste in lungime, latime sau in inaltime limitele maxime ori masele maxime admise prin legislatia in vigoare;
  26. conducator- persoana care determina punerea in miscare si actioneaza asupra directiei de deplasare pe drum a vehiculelor si animalelor izolate sau in turma, celor de tractiune, povara ori de calarie;
  27. participant la trafic- conducatorul sau pietonul care circula pe drumul public;
  28. coloana oficiala- autovehiculul sau grupul de autovehicule insotit de cel putin un vehicul al politiei ce are in functiune mijloacele speciale sonore si luminoase;
  29. vehicul in circulatie internationala sau in trafic international- vehiculul care, prin deplasarea sa, depaseste cel putin o frontiera de stat.


  CAPITOLUL II - Vehiculele


  SECTIUNEA 1 - Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia

  Art. 7
  Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei.

  Art. 8
  Autovehiculele si remorcile inmatriculate in alte state pot circula in trafic international pe teritoriul Romaniei daca indeplinesc cel putin conditiile tehnice prevazute in Conventia internationala asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980.

  Art. 9
  (1) Pentru a fi inmatriculate, inscrise si mentinute in circulatie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele se supun inspectiei tehnice.
  (2) Inspectia tehnica se efectueaza periodic in statii autorizate, conform legislatiei in vigoare.
  (3) Pentru autovehiculele apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, inspectia tehnica se efectueaza in statii proprii, autorizate potrivit legii.


  Art. 10
  (1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, precum si in cazul in care termenul de valabilitate al inspectiei tehnice a expirat.
  (2) Starea tehnica a autovehiculelor, remorcilor si tramvaielor care circula pe drumurile publice se verifica de catre politie impreuna cu institutiile abilitate de legislatia in vigoare.


  SECTIUNEA a 2-a - Inmatricularea, inregistrarea si radierea vehiculelor din evidenta circulatiei

  Art. 11
  Proprietarii de vehicule sunt obligati sa solicite inmatricularea sau inregistrarea acestora inainte de a le pune in circulatie ori sa ceara radierea lor din evidente.

  Art. 12
  (1) Pentru a circula pe drumurile publice vehiculele, cu exceptia bicicletelor, ciclomotoarelor si a celor trase sau impinse cu mana, trebuie sa fie inmatriculate ori inregistrate, dupa caz, si sa poarte placute de inmatriculare sau de inregistrare, ale caror forme si dimensiuni se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, denumit in continuare regulament.
  (2) Tractoarele, precum si vehiculele care nu sunt supuse inmatricularii pot circula pe drumurile publice numai pe traseele si in conditiile stabilite prin regulament.
  Conducatorii tractoarelor, masinilor si utilajelor autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari sunt obligati sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile prevazute in regulament.

  Art. 13
  (1) Autovehiculele si remorcile se inmatriculeaza permanent, temporar sau pentru probe la autoritatea competenta in a carei raza proprietarii sau detinatorii isi au domiciliul ori resedinta, in conditiile stabilite prin regulament. Autovehiculele care apartin Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne se inregistreaza la aceste ministere si pot, dupa caz, sa fie inmatriculate si la autoritatea competenta.
  (2) Autovehiculele si remorcile pot circula pana la inmatriculare cu numar de ordine provizoriu, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.
  (3) Evidenta vehiculelor supuse inmatricularii se tine la unitatea de politie competenta pe raza careia isi are domiciliul sau resedinta proprietarul.

  Art. 14
  Tramvaiele, troleibuzele, precum si vehiculele care, datorita destinatiei lor, nu circula in mod obisnuit pe drumurile publice se inregistreaza de catre consiliile locale in conditiile stabilite in regulament.

  Art. 15
  (1) Persoanele care domiciliaza sau isi stabilesc domiciliul ori resedinta in Romania si detin autovehicule ori remorci inmatriculate in alte state sunt obligate ca in termen de 90 de zile sa le inmatriculeze in circulatie in Romania.
  (2) Termenul prevazut la alin. (1) se calculeaza:
  a) de la data intrarii in tara a autovehiculului ori remorcii, pentru persoanele care domiciliaza sau care au resedinta in Romania;
  b) de la data stabilirii domiciliului ori resedintei, pentru persoanele care isi stabilesc domiciliul ori resedinta in Romania.
  (3) Pentru cetatenii straini ai statelor cu care Romania a incheiat intelegeri bilaterale termenul prevazut la alin. (1) se poate prelungi in conditiile stabilite in aceste intelegeri.

  Art. 16
  (1) La data inmatricularii sau inregistrarii unui vehicul autoritatea competenta elibereaza un certificat de inmatriculare ori de inregistrare, dupa caz, precum si placute cu numere de inmatriculare sau de inregistrare.
  (2) Este interzisa punerea in circulatie a unui vehicul care nu are montate placute cu numere de inmatriculare sau de inregistrare atribuite de autoritatea competenta.

  Art. 17
  Inmatricularea sau inregistrarea unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, in cazul in care aceasta operatiune s-a facut cu incalcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.

  Art. 18
  (1) Radierea din evidenta circulatiei a vehiculelor se face la autoritatea care a efectuat inmatricularea si inregistrarea, astfel:
  a) la cererea proprietarului;
  b) la trecerea vehiculelor in proprietatea altei persoane;
  c) la schimbarea domiciliului sau sediului proprietarului pe raza altei unitati de politie judetene sau a municipiului Bucuresti;
  d) la scoaterea definitiva din Romania a autovehiculelor sau remorcilor;
  e) in cazul schimbarii caroseriei sau sasiului autovehiculelor.
  (2) Radierea din evidenta circulatiei a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurator se poate face in baza hotararii instantei de judecata, conform legii, de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea.
  (3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.

  Art. 19
  (1) Inmatricularea, inregistrarea si radierea din evidenta a vehiculelor se fac in conditiile stabilite prin regulament.
  (2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii se stabilesc prin instructiuni comune ale Ministerului de Interne si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.


  CAPITOLUL III - Conducatorii de vehicule


  SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale

  Art. 20
  (1) Conducatorii de autovehicule trebuie sa posede permis de conducere si sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti, cu exceptia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie sa aiba cel putin varsta minima de 16 ani impliniti.
  (2) Conducatorii autovehiculelor care efectueaza transport public de persoane trebuie sa aiba varsta minima de 21 de ani impliniti si sa faca dovada ca sunt angajati ai unui operator de transport, iar cei care conduc vehicule cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite sau care efectueaza transport de marfuri trebuie sa posede atestat profesional.
  (3) Conditiile de obtinere a permisului de conducere si a atestatului profesional se stabilesc prin regulament.
  (4) Persoanele care nu au implinit varsta de 14 ani pot conduce biciclete numai pe drumurile special amenajate si semnalizate corespunzator de catre administratorul drumului respectiv.

  Art. 21
  (1) Cadrele medicale abilitate, atunci cand constata in cadrul atributiilor de serviciu ca o persoana care poseda permis de conducere este inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, sunt obligate sa comunice despre aceasta de indata politiei specializate in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea.
  (2) Lista cu afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 22
  (1) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.
  (2) Conducatorii prevazuti la alin. (1) vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si psihologic. Politia poate propune examinarea medicala sau psihologica, precum si verificarea cunoasterii regulilor de circulatie a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie ori de cate ori constata ca acestia, prin modul de conducere sau comportamentul lor in trafic, pun in pericol siguranta circulatiei.
  (3) Verificarea medicala si psihologica prevazuta la alin. (1) si (2) se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
  (4) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia specializata si poate fi redobandit numai dupa incetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura. In situatia in care permisul a fost retras pe o durata mai mare de 3 ani, pentru a-l redobandi titularul acestuia trebuie sa promoveze un test de cunoastere a regulilor de circulatie.


  SECTIUNEA a 2-a - Permisul de conducere

  Art. 23
  (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice il are numai persoana care poseda permis de conducere corespunzator categoriei sau dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.
  (2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, in vederea obtinerii permisului de conducere, numai in prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor autorizat in acest sens.
  (3) Persoanele care solicita prezentarea la examen in vederea obtinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical si psihologic si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice, prin cursuri organizate de unitati autorizate.
  (4) Programa de invatamant a unitatilor care organizeaza cursuri de pregatire, conform alin. (2), se elaboreaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se avizeaza de catre Ministerul de Interne prin Inspectoratul General al Politiei Romane.
  (5) Categoriile de vehicule pentru care se elibereaza permise de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestora se stabilesc prin regulament.
  (6) Organizarea si desfasurarea cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere se fac in baza unei metodologii elaborate de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne.

  Art. 24
  (1) Permisul de conducere se obtine pe baza de examen si se elibereaza de autoritatea competenta. (2) Persoana care a fost condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducator, in conditiile prevazute la art. 103 alin. (1) lit. a) si b).
  (3) Permisul de conducere se anuleaza daca a fost obtinut cu incalcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.

  Art. 25
  (1) Pentru conducatorii de autovehicule care au mai putin de un an practica in conducere se stabilesc reguli suplimentare de circulatie prin regulament. (2) Autovehiculele conduse de persoane care au mai putin de un an practica in conducere vor purta un semn distinctiv, in conditiile stabilite prin regulament.

  Art. 26
  (1) Persoanele care domiciliaza sau isi stabilesc domiciliul ori resedinta in Romania si sunt titulari ai permiselor de conducere obtinute in strainatate sunt obligate ca in termen de 90 de zile sa le preschimbe cu permise de conducere romanesti, in conditiile stabilite prin regulament.
  (2) Termenul prevazut la alin. (1) se calculeaza:
  a) de la data intrarii acestora in tara, pentru persoanele care domiciliaza sau care au resedinta in Romania;
  b) de la data stabilirii domiciliului ori resedintei, pentru persoanele care isi stabilesc domiciliul ori resedinta in Romania.
  (3) In cazul titularilor permiselor de conducere obtinute intr-un stat care nu este membru al Conventiei internationale asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968, si care nu pot fi preschimbate in conformitate cu reglementarile legale, acestia se pot prezenta la examen pentru obtinerea dreptului de a conduce un autovehicul pe teritoriul Romaniei fara a urma in acest scop un curs de pregatire.
  (4) Este interzisa detinerea simultana a mai mult de un permis de conducere national.

  Art. 27
  (1) Persoanele care isi stabilesc domiciliul ori resedinta in Romania pot sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza isi au domiciliul sau resedinta.
  (2) Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania pot sustine examenul in vederea obtinerii permisului de conducere, in conditiile stabilite la alin. (1).

  Art. 28
  (1) Recunoasterea permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor emise in alte state se face in conditiile prevazute de Conventia internationala asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968, cu exceptia cazurilor in care prin acorduri bilaterale sau prin acte internationale ratificate de Romania sau la care Romania a aderat se prevede altfel.
  (2) Permisele de conducere ale membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, ale corespondentilor de presa straini, precum si ale reprezentantilor organizatiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizatii straine, cu statut diplomatic, eliberate de autoritatile competente din alte state, vor fi recunoscute ca valabile in Romania pe baza de reciprocitate.

  Art. 29
  Evidenta conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine la unitatea de politie competenta pe a carei raza titularul isi are domiciliul sau resedinta.


  CAPITOLUL IV - Semnalizarea rutiera


  Art. 30
  (1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt:
  a) semnalele luminoase;
  b) indicatoarele;
  c) marcajele.
  (2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie intr-un sistem unitar si coerent, se realizeaza si se instaleaza astfel incat sa fie observate cu usurinta si din timp de catre cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie in deplina concordanta intre ele si intr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare.
  (3) Mijloacele de semnalizare rutiera, precum si orice alte dispozitive speciale de acest fel se executa, se instaleaza si se intretin prin grija administratorului drumului public. Instalarea acestora se executa numai cu acordul prealabil al politiei.
  (4) Semnalizarea si presemnalizarea intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite se executa, se instaleaza si se intretin de catre administratorul fiecarui drum.
  (5) Indicatoarele de reglementare a prioritatii de trecere si semnalele cu lumini albe si alternativ-intermitente, precum si de avertizare sonora de la trecerile la nivel cu calea ferata se instaleaza si se intretin de administratorii cailor ferate.
  (6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi insotite si de dispozitive speciale de avertizare.
  (7) Se interzic:
  a) amplasarea, in zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari, care sunt de natura sa stanjeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia, punand in pericol siguranta circulatiei;
  b) lipirea de afise, inscriptii sau inscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora.

  Art. 31
  Ordinea de prioritate intre diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutiera si semnalele agentilor de circulatie este urmatoarea:
  a) semnalele speciale de avertizare, luminoase si/sau sonore;
  b) semnalele si indicatiile agentului de politie rutiera;
  c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei;
  d) semnalele luminoase;
  e) indicatoarele;
  f) marcajele.

  Art. 32
  (1) Semnalele speciale luminoase de avertizare sunt:
  a) lumina rosie, care poate fi folosita numai de catre autovehiculele apartinand politiei si pompierilor;
  b) lumina albastra, care poate fi folosita doar de catre autovehiculele apartinand politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, serviciului de ambulanta, protectiei civile, Ministerului Apararii Nationale si de cele destinate controlului circulatiei vehiculelor din parcul propriu sau care insotesc coloane militare, de cele ale unitatilor speciale ale Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, de cele ale Ministerului Justitiei- Directia Generala a Penitenciarelor, precum si de cele ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public si ale Parchetului National Anticoruptie, atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta;
  c) lumina galbena, care poate fi folosita de catre autovehiculele cu gabarite sau mase depasite ori care insotesc asemenea autovehicule, de cele care transporta substante periculoase, de cele destinate intretinerii, repararii sau executarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii autovehiculelor ramase in pana, precum si de tractoarele sau utilajele agricole.
  (2) Inspectoratul General al Politiei Romane poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale sonore de avertizare montate pe autovehiculele apartinand unor institutii, in conditiile stabilite prin regulament.
  (3) Mijloacele speciale sonore de avertizare sunt echipamente ce se instaleaza numai pe autovehiculele prevazute la alin. (1) lit. a) si b).
  (4) Pe autovehiculele apartinand politiei pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile.
  (5) Conditiile de folosire a semnalelor de avertizare, luminoase si/sau sonore, se stabilesc prin regulament.

  Art. 33
  (1) Semnalizarea si amenajarile rutiere de pe drumurile publice situate in vecinatatea unitatilor de invatamant, pietelor, targurilor si spitalelor sunt obligatorii si se efectueaza de catre administratorul drumului respectiv.
  (2) Semnalizarea sectoarelor de drum pe care se executa lucrari este obligatorie si se efectueaza de catre executantul lucrarilor astfel incat sa se asigure deplasarea in siguranta a tuturor participantilor la trafic.
  (3) Semnalizarea si amenajarile rutiere se realizeaza in conditiile stabilite prin regulament.

  Art. 34
  Conditiile de circulatie pe viaducte si in tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament.


  CAPITOLUL V - Reguli de circulatie


  SECTIUNEA 1 - Obligatiile participantilor la trafic

  Art. 35
  Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa asigure fluenta si siguranta circulatiei, sa nu puna in pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor si sa nu aduca prejudicii proprietatii publice sau private.

  Art. 36
  (1) Conducatorii de autovehicule si pasagerii acestora, care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau dispozitive de siguranta omologate, sunt obligati sa le poarte in timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevazute in regulament.
  (2) Conducatorii si pasagerii motocicletelor si ciclomotoarelor sunt obligati sa poarte in timpul circulatiei pe drumurile publice casca de protectie omologata.

  Art. 37
  (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca cat mai aproape de bordura sau acostament la trecerea autovehiculelor politiei si pompierilor aflate in misiune si care au in functiune semnalele acustice si pe cele luminoase de culoare rosie.
  (2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa reduca viteza, sa circule cat mai aproape de bordura sau acostament si sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor apartinand institutiilor prevazute la art. 32 alin. (1) lit. b) si care au in functiune dispozitivele sonore si luminoase.
  (3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2) pietonilor le este interzisa traversarea.
  (4) Participantii la trafic sunt obligati sa respecte semnalele politistilor de frontiera, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, agentilor cailor ferate, personalului autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice, echipajelor scolare de circulatie care actioneaza in imediata apropiere a unitatilor de invatamant, precum si ale orbilor, potrivit prevederilor din regulament.

  Art. 38
  Conducatorii de autovehicule si tramvaie sunt obligati ca, la solicitarea politistului, sa se supuna testarii aerului expirat sau, dupa caz, examinarii medicale si recoltarii probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora.

  Art. 39
  Detinatorii de vehicule sunt obligati sa comunice politiei, la cererea acesteia, identitatea persoanei careia i-au incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.

  Art. 40
  (1) Regulile de circulatie pe drumurile publice, aplicabile autovehiculelor cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase, se stabilesc prin regulament.
  (2) Conducatorii auto care efectueaza transport public de persoane sau de substante ori produse periculoase, precum si cei care conduc autovehicule cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite sunt obligati sa posede un atestat profesional, eliberat de autoritatea competenta.

  SECTIUNEA a 2-a - Reguli pentru circulatia vehiculelor

  1. Pozitii in timpul mersului si circulatia pe benzi

  Art. 41
  (1) Vehiculele circula pe partea dreapta a drumului public, cat mai aproape de marginea partii carosabile, in directia de mers, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere sau a regulilor de circulatie.
  (2) Vehiculele cu tractiune animala, cele trase sau impinse cu mana, animalele de tractiune, povara sau calarie, precum si cele izolate sau in turma, atunci cand circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie sa fie mentinute cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, corespunzator sensului de circulatie.
  (3) Daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulatiei biciclistilor, acestia, precum si ciclomotoristii vor circula numai pe aceasta pista.

  Art. 42
  Cand circulatia se desfasoara pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de catre conducatorii de vehicule in functie de intensitatea traficului si de viteza de deplasare.

  Art. 43
  Daca un drum este prevazut cu o banda destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva.

  2. Semnalele conducatorilor de vehicule

  Art. 44
  (1) Pe drumurile publice conducatorii de vehicule pot folosi mijloacele de avertizare sonora si luminoasa, montate prin constructie si omologate, in conditiile stabilite prin regulament.
  (2) Se interzice detinerea in autovehicule, montarea pe acestea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora si luminoasa specifice autovehiculelor prevazute la art. 32 alin. (1).

  3. Depasirea

  Art. 45
  Depasirea este manevra prin care conducatorul unui vehicul il devanseaza pe un altul, aflat in mers sau imobilizat, daca prin aceasta se trece peste axul longitudinal al drumului sau peste marcajul de separare a sensurilor de circulatie.

  Art. 46
  (1) Depasirea se efectueaza, de regula, pe partea stanga.
  (2) Depasirea vehiculului al carui conducator a semnalizat intentia si s-a incadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre stanga se face prin partea dreapta daca intre el si acostamentul drumului exista spatiu suficient pentru efectuarea acestei manevre.

  4. Trecerea pe langa vehiculele care circula din sens opus

  Art. 47
  Conducatorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa pastreze intre ei o distanta laterala suficienta si, la nevoie, sa circule cat mai aproape de marginea partii carosabile corespunzatoare sensului lor de circulatie.

  5. Viteza si distanta dintre vehicule

  Art. 48
  (1) Conducatorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa o adapteze in functie de conditiile de drum, astfel incat sa poata efectua orice manevra in conditii de siguranta.
  (2) Administratorul drumului public este obligat sa stabileasca cu acordul politiei regimul de viteza pe sectoarele de drum aflate in administrarea sa, in functie de caracteristicile drumului si de intensitatea traficului.

  Art. 49
  Conducatorul unui vehicul care circula in spatele altuia are obligatia de a pastra o distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii in cazul reducerii bruste a vitezei sau al opririi neasteptate.

  Art. 50
  Este interzisa desfasurarea de intreceri cu vehicule sau animale pe drumurile publice, cu exceptia intrecerilor sportive care se pot organiza pe drumurile publice numai cu autorizarea administratorului drumului respectiv, cu avizul politiei.

  Art. 51
  Administratorul drumului public este obligat sa ia masuri pentru efectuarea de amenajari in vederea limitarii vitezei de circulatie a vehiculelor in zonele cu risc sporit de accident, numai cu acordul politiei.

  6. Reguli referitoare la manevre

  Art. 52
  Conducatorul de vehicul care executa o manevra de iesire dintr-un rand de vehicule stationate sau de intrare intr-un asemenea rand, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stanga sau care urmeaza sa efectueze o intoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze si sa se asigure in prealabil ca o poate face fara sa puna in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.

  Art. 53
  Inainte de a schimba directia de mers conducatorul de vehicul trebuie sa isi anunte intentia in mod clar si vizibil, cu ajutorul luminilor de semnalizare a directiei vehiculului sau, in lipsa acestora, cu bratul. Semnalizarea trebuie sa se mentina pe intreaga durata a manevrei.

  7. Intersectii si obligatia de a ceda trecerea

  Art. 54
  Intersectiile sunt:
  a) cu circulatie nedirijata;
  b) cu circulatie dirijata. In aceasta categorie sunt incluse si intersectiile in care circulatia se desfasoara in sens giratoriu.

  Art. 55
  La apropierea de o intersectie conducatorul de vehicul trebuie sa circule cu o viteza care sa ii permita oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au acest drept.

  Art. 56
  (1) La intersectiile cu circulatie nedirijata conducatorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreapta.
  (2) La intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare, semafoare sau de catre agenti de circulatie conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia sau indicatiile acestora.
  (3) In intersectiile cu sens giratoriu vehiculele care circula in interiorul acestora au prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda in intersectie.

  Art. 57
  Conducatorul de vehicul care patrunde pe un drum public venind de pe un drum lateral de categorie inferioara are obligatia de a acorda prioritate de trecere tuturor vehiculelor care circula pe acel drum.

  Art. 58
  (1) In intersectiile cu circulatie nedirijata conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care circula pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere cand efectueaza virajul spre stanga sau cand semnalizarea rutiera din acea zona stabileste o alta regula de circulatie.
  (2) In intersectiile cu circulatie dirijata prin semnale luminoase vehiculele care vireaza la stanga acorda prioritate de trecere vehiculelor care circula din sens opus. (3) In intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate regula prioritatii de dreapta se respecta numai in cazul in care doua vehicule urmeaza sa se intalneasca, fiecare intrand in intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator avand aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii. (4) Cand un semafor cu trei culori are o lumina verde suplimentara montata la acelasi nivel cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu varful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul in directia indicata de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie.

  8. Trecerea la nivel cu calea ferata

  Art. 59
  (1) Participantii la trafic trebuie sa dea dovada de prudenta sporita la apropierea si traversarea liniilor de cale ferata curenta sau industriala, dupa caz.
  (2) La trecerea la nivel cu o cale ferata curenta, prevazuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca in dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt in curs de coborare sau in pozitie orizontala ori semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului sunt in functiune.
  (3) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala, semnalizata corespunzator, conducatorii de vehicule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferata.

  9. Oprirea, stationarea si parcarea

  Art. 60
  (1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata imobilizarea se considera stationare.
  (2) Se considera parcare stationarea vehiculelor in spatii special amenajate.
  (3) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabila trebuie asezat langa si in paralel cu marginea acesteia, pe un singur rand, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fara atas, ciclomotoarele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si cate doua, una langa alta.

  Art. 61
  Politia poate dispune ridicarea si depozitarea in spatii special amenajate a vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar pe partea carosabila si care constituie un obstacol pentru circulatia publica. Contravaloarea cheltuielilor pentru transportul si depozitarea vehiculului oprit sau stationat neregulamentar se suporta de proprietarul acestuia.

  Art. 62
  Oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisa numai in conditiile prevazute in regulament.

  SECTIUNEA a 3-a - Reguli pentru alti participanti la trafic

  Art. 63
  Conducatorii de vehicule care circula pe banda situata langa marginea partii carosabile au obligatia sa permita vehiculelor care efectueaza transport public de persoane sa reintre in trafic din statiile prevazute cu alveole.

  Art. 64
  Pentru a circula pe drumurile publice bicicletele si ciclomotoarele trebuie sa fie echipate cu
 • Read our Disclaimer